Wyciąg czynny w godzinach od 12.00-20.00 W weekendy od 9.00-21.00

StokFortPub CZYNNY 9.00- 21.00

KONTAKT tel 504 145 589,